اسید فولیك باعث افزایش دوقلو زایی می شود
2 / سپتامبر / 2015

1:از هر 250 تولد تقریبا یک دوقلو همسان واز هر 43 تولد یک دو قلو غیر همسان بوجود می آیند.

2.اگر مدت بارداری معمولی مادران 268 تا 266 روز بدانیم زایمان دوقلو ها احتمالا 22 روز کمتر است.

3:با آزمایش DNAهمسان یا غیر همسان بودن دوقلو ها مشخص میشود

4:بیست و پنج درصد از دوقلو های همسان تقریبا دارای حالت آیینه ای یا معکوس هستند.

یعنی یکی راست دست و دیگری چپ دست هستند

5:عمر دوقلو های همسان نسبت به دوقلو های غیر همسان طولانی تر خواهند بود

6 اثر انگشت دست دوقلو های همسان و خطوط آن باهم تفاوت دارد زیرا عوامل ژنتیک ،

استرس مادر در دوران بارداری ،بلند و کوتاه بودن بند ناف ،کمبود اکسیژن و…

در ترسیم خطوط انگشت دست موثر است.

7:دو قلو های همسان در DNAصد درصد یکسان میباشد

دو قلو های همسان معمولا الگوهای رفتاری و مغزی یکسان را از خود نشان میدهند

8:اضطراب دو قلو های همسان بیشتر از افراد عادی است چون بیشتر

مورد مقایسه قرار می گیرند

9:حمام گرم ، ماساژبدن،در آغوش گرفتن آنان ، توجه و رسیدگی و…در رشد جسمی و روانی آنان مناسب است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *